DSpace Repository

DSpace is a digital service that collects, preserves, and distributes digital material. Repositories are important tools for preserving an organization's legacy; they facilitate digital preservation and scholarly communication.

Communities in DSpace

Recently Added

 • Пшик, Богдан Іванович; Вознюк, Микола Андрійович; Pshyk, Bohdan; Voznyuk, Mykola; Дудинець, Лідія Анатоліївна; Dudynetsʹ, Lidiya; Дурицька, Галина Володимирівна; Durytska, Halyna; Карпінець, Віктор Йосифович; Karpinets, Viktor; Качмар, Світлана Ігорівна; Kachmar, Svitlana; Мамедов, Сергій Генадійович; Mamedov, Serhiy; Садовяк, Михайло Степанович; Sadovyak, Mykhaylo; Танчак, Ярина Андріївна; Tanchak, Yaryna; Тяжкороб, Ірина Володимирівна; Tyazhkorob, Iryna (2017-04-22)
  Навчальний посібник розкриває теоретичні, методичні та організаційно-практичні питання здійснення фінансовими посередниками операцій та послуг у сфері інвестиційного банкінгу. Видання розраховане на студентів економічних ...
 • Семко, Надія Михайлівна; Semko, Nadia; Гриців, Віталія Богданівна; Hrytsiv, Vitalia (2021-05-14)
  Довідник складається з 24 уроків, у яких в доступній формі розглянута базова граматика англійської мови. Після короткого пояснення з прикладами подано вправи для закріплення. Особливу увагу приділено дієслову. Довідник ...
 • Гірченко, Тетяна Дмитрівна; Зайонц, А. В.; Girchenko, Tetiana; Zaents, Anton (2017)
  Стаття присвячена висвітленню проблеми виміру інноваційного потенціалу та його ролі у підтримці конкурентної позиції банку. Для цього застосовано метод матричного зонування Мак-Кінзі, що дозволив описати методологічні ...
 • Гірченко, Тетяна Дмитрівна; Мусій, Я. М.; Дем’яненко, А. Л.; Girchenko, Tetiana; Musiy, Iaroslav; Demyanenko, Alla (2015)
  У статті проаналізовано вплив процесів злиття і поглинання на учасників банківської системи України і результат її діяльності, зокрема результативність здійснення процесів злиття і поглинання з початку становлення банківської ...
 • Гірченко, Тетяна Дмитрівна; Стороженко, Оксана Олександрівна; Шейко, Олена Петрівна; Girchenko, Tetiana; Storozhenko, Oksana; Sheyko, Olena; Гирченко, Татьяна Дмитриевна; Стороженко, Оксана Александровна; Шейко, Елена Петровна (2017)
  У статті розглянуто роль і значення іноземного капіталу та його вплив на стратегії розвитку вітчизняних банків, їх конку рентоспроможність, фінансову стійкість банківської системи України та економічну безпеку держави у ...

View more