Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Скринник, Зоя Едуардівна; Skrynnyk, Zoja; Зотова, Олена Серафимівна; Zotova, Elena (2013)
  Cтаття присвячена впливу ринкової економіки на проблеми формування в пострадянських країнах двостороннього суспільства та соціально-політичної сфери в цілому. Для пострадянських країн нормальне функціонування ринкових ...
 • Чістякова, Олена Сергіївна; Chistyakova, Olena (2015)
  The textbook “Wirtschaftsdeutsch” is intended for teaching second and third year students of economic specialties German for specific purposes. It promotes the implementation of one of the objectives of foreign language ...
 • Степаненко, Людмила Михайлівна; Stepanenko, Liudmyla; Ковчина, Ірина; Kovchyna, Iryna (Wydawnictwo Naukowe Panstwowej Wyzszej Szkoly Zawodowej w Plosku, 2012)
  Seminars as a form of training of future psychologists to work with marginal groups
 • Слав’юк, Ростислав Анатолійович; Sławjuk, Rostysław (Akademia technołogji i biznesu, 2012)
  Наводяться стандарти найбільш значних фінансових коефіцієнтів в розвинутих країнах. В рамках здійснення фінансового аналізу порівнюються варіанти інвестиційних проектів. Are the standards the most important financial ...
 • Шурпенкова, Руслана Казимирівна; Shurpenkova, Ruslana (2016)
  System finansowy można definiować jako zbiór rynków, instytucji, przepisów ustawowych, regulacji i technik, dzięki którym przedmiotem obrotu są obligacje, akcje i inne papiery wartościowe, określane są stopy procentowe ...
 • Шурпенкова, Руслана Казимирівна; Сарахман, Оксана Миколаївна; Shurpenkova, Ruslana; Sarakhman, Oksana (2020)
  Розглянуто актуальну проблему аналізу фінансового стану страховика, розкрито основні критерії забезпечення стабільної діяльності. Визначено сутність фінансового стану страхової компанії, а також наведені основні показники ...
 • Сулима, Мар’яна Олександрівна; Грищенко, К. В.; Sulyma, Maryana; Hryshchenko, K. (2019)
  У зв’язку зі змінами законодавства з оплати праці зростає актуальність питань покращення організації розрахунків з оплати праці на підприємстві та визначення заходів щодо вдосконалення обліково-аналітичного забезпечення, ...
 • Смовженко, Тамара Степанівна; Smovzhenko, Tamara; Денис, Оксана Борисівна; Denys, Oksana (2017)
  В статті досліджено економічну сутність категорії «корпоративний конфлікт» та «агентські витрати». Узагальнено, що з позиції агентської теорії корпоративний конфлікт можна трактувати як результат порушення умов контракту ...
 • Рогова, Наталія Василівна; Rogova, Nataliia; Шинкаренко Ольга Миколаївна; Shynkarenko Olga (2019-11-01)
  У розділі монографії подано дослідження, яке підтверджує, що розвиток цифрової економіки, трансформація фінансових ринків і сфер діяльності суб’єктів господарювання вимагають розроблення нормативного регулювання і ...
 • Олефір, Євгенія Анатоліївна; Olefir, Ievgeniia (2018)
  У дисертації досліджено теоретико-методологічні засади адаптації банківської системи, з’ясовано її сутність та значення. Удосконалено та систематизовано класифікацію видів адаптації банківської системи. Уточнено зміст ...
 • Олефір, Євгенія Анатоліївна; Olefir, Ievgeniia (2018)
  У дисертації досліджено теоретико-методологічні засади адаптації банківської системи, з’ясовано її сутність та значення. Удосконалено та систематизовано класифікацію видів адаптації банківської системи. Уточнено зміст ...
 • Колодій, Сергій Юрійович; Kolodiy, Sergii (2017)
  Проведено адаптацію концепції синергетики до проблем взаємодії секторів економіки. Виділено синергетичні ефекти, дієве використання яких у процесі управління сприяє якісному та ефективному досягненню стратегії розвитку. ...
 • Азаренкова, Галина Михайлівна (2017)
  Стаття присвячена розробці підходу до визначення адаптації підприємства до змін у зовнішньому середовищі. Проведений аналіз наукових підходів вчених економістів щодо сутностіадаптації підприємства. Визначено принципи ...
 • Максименко, Наталія Володимирівна; Maksymenko, Nataliia (2010)
  Дисертація присвячена комплексному дослідженню теоретичних і практичних проблем гендерного паритету в органах внутрішніх справ. У роботі окремо розглянуто тенденції та проблеми гендерної нерівності, які існують у діяльності ...
 • Максименко, Наталія Володимирівна; Maksymenko, Nataliia (2010)
  Дисертація присвячена комплексному дослідженню теоретичних і практичних проблем гендерного паритету в органах внутрішніх справ. У роботі окремо розглянуто тенденції та проблеми гендерної нерівності, які існують у діяльності ...
 • Максименко, Наталія Володимирівна; Maksymenko, Nataliia (2012)
  У статті на основі аналізу зарубіжної та вітчизняної практики регулювання соціально-трудових відносин із використанням нормативно-правової бази країн світу визначено позитивні моменти адміністративно- ...
 • Гладунський, Василь Назарович; Gladunsky, Vasil; Берегова, Галина Іванівна; Beregova, Galyna (2013)
  У статті досліджується питання застосування правил і законів логіки у процесі підготовки та реалізації організаційно-розпорядчих (адміністративних) методів менеджменту з метою підвищення їх ефективності. Обґрунтовується ...
 • Сулима, Мар’яна Олександрівна; Sulyma, Maryana (2011)
  Міжбанківські кредитні операції можуть бути активними і пасивними одночасно. Надані міжбанківські кредити для банка-кредитора є активними, а отримані, для банка-позичальника, відповідно, – пасивними. У статті розглянуто ...
 • Сословський, Володимир Георгійович; Москаленко, Олена Володимирівна; Сословська, Інна Володимирівна (УБС НБУ, 2013)
  Досліджено роль і функції банків у фінансовому забезпеченні інвестиційної діяльності; проаналізовано сучасний стан та особливості банківського кредитування інвестиційної діяльності підприємств та визначено науково-методичні ...
 • Лапішко, Марія Львівна; Lapishko, MariyaLvivna; Лапішко, Зоряна Ярославівна; Lapishko, ZorianaYaroslavivna; Худзік, Роман Сергійович; Khudzik, Roman Sergiyovych (2020-03-15)
  У статті досліджено вплив активізації іпотечного кредитування на економічне зростання. На основі тенденцій розвитку іпотечного кредитування в Україні з 2006 по 2019 роки, проаналізовано динаміку обсягів іпотечного кредитування, ...

Search DSpace

Browse

My Account