Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Artemenko, Olena; Артеменко, Олена Вікторівна; Potapenko, Liudmyla; Потапенко, Людмила Віталіївна; Braichenko, Serhii; Брайченко, Сергій Миколайович; Varunts, Larysa; Варунц, Лариса Дмитрівна; Hmyria, Viktoriia; Гмиря, Вікторія Петрівна (2019)
  Modern agriculture is developed in the direction of increasing the efficiency of agricultural production. This requires a stable combination of financial and economic, legal and organizational factors with the mandatory ...
 • Nahaichuk, Nelya; Нагайчук, Неля Григорівна; Achimovich, Drashko; Ачімович, Драшко Томіславович (2019)
  Approaches to understanding the nature of agricultural insurance and risk classification of agricultural producers are systematized. The current state of the agricultural insurance market in Ukraine is reviewed. The analysis ...
 • Одінцова, Тетяна Михайлівна; Odintsova, Tetyana; Невмержицька (Сидорова), Олена Володимирівна; Nevmerzhytska (Sidorova), Olena; Чаус, Ірина Володимирівна; Chaus, Iryna (2013)
  У статті досліджено один з методів управління прибутком – «CVР-аналіз». Визначено особливості та основні проблеми використання цього методу в практичній діяльності. Запропоновано удосконалений підхід CVР-аналізу, а саме ...
 • Кузнецова, Світлана Анатоліївна; Kuznetsova, Svitlana; Навікець, В.; Navickas, V.; Грюзаускас, В.; Gruzauskas, V. (2017)
  The changing business environment has influenced new innovation development, which is currently described as the upcoming 4 industrial revolution. The development of Internet of Things, Big Data concepts increased the ...
 • Андросенко, Олена Олексіївна; Androsenko, Olena (2016-01-26)
  Досліджено системний підхід до використання інформаційних комп’ютерних технологій в обліку на підприємствах кондитерської галузі. Узагальнено різні підходи щодо трактування поняття «інформаційні технології». Визначено ...
 • Андросенко, Олена Олексіївна; Зубаха, Катерина Юріївна; Androsenko, Olena; Zubaha, Kateryna (2017-11-27)
  Досліджено організацію аналітичного процесу на підприємствах кондитерської галузі. Узагальнено специфічні особливості розвитку кондитерської галузі. З’ясовано, що при структуруванні складових елементів організації економічного ...
 • Тридід, Олександр Миколайович; Trydid, Oleksandr; Погореленко, Наталія Петрівна; Pohorelenko, Nataliia; Гойхман, Михайло Ісаакович; Hoikhman, Mykhailo (2014)
  Обґрунтовано важливість упровадження загальної концепції державного регулювання банківської системи. Визначено особливість регулювання банківської системи як різновид управління банківською діяльністю. Розкрито основні ...
 • Богуславська, Світлана Іванівна; Bohuslavska, Svitlana; Потапенко, Людмила Віталіївна; Potapenko, Liudmyla (2013)
  У роботі досліджено різні підходи до визначення поняття «соціальна політика». Визначено соціальні напрями реалізації соціальної політики держави. Different approaches to the definition of the term «social policy» are ...
 • Хуторна, Мирослава Емілівна; Khutorna, Myroslava (2015)
  Розглянуто сучасний вектор розвитку і реформування світової валютної системи. Досліджено перспективи спеціальних прав запозичень у контексті їх використання як міжнародної розрахункової одиниці на противагу доларові США і ...
 • Шурпенкова, Руслана Казимирівна; Shurpenkova, Ruslana (2015)
  Определено место стратегического анализа - инструмента для принятия стратегических решений. Исследована сущность потенциала фирмы как базового фактора конкурентоспособности. Выделены подходы к разработке стратегии фирмы, ...
 • Кундря-Висоцька, Оксана Петрівна; Kundrya, Oksana; Рудницький, Василь Степанович; Rudnitsky, Vasil (2015)
  Обґрунтовано розширення часового та інформаційного діапазону функціонування облікової системи. Доведено, що стратегічний облік як новітню інформаційну систему для потреб стратегічного управління утворено в результаті ...
 • Ребрик, Юлія Сергіївна; Rebryk, Yuliia (2014)
  Розроблено систему антикризового управління банками, що базується на комплексному підході до управління операційною ліквідністю та урівноважуючим потенціалом ліквідності банку. Запропоновано структуру керуючої підсистеми ...
 • Ковтуненко, Ксенія Валеріївна; Ковтуненко, Ксения Валерьевна; Kovtunenko, Kseniia; Нестеренко, Олександр Володимирович; Нестеренко, Александр Владимирович; Nesterenko, Oleksandr; Орєхова, Катерина Віталіївна; Орехова, Екатерина Витальевна; Oriekhova, Kateryna (2018)
  У статті проведено аналіз стану банківського кредитування підприємств за період 2012-2016 роки. Розглянуто вітчизняний та іноземний досвід кредитування підприємств малого та середнього бізнесу. Запропоновані вимоги банків ...
 • Пшик, Богдан Іванович; Pshyk, Bogdan (2013)
  Охарактеризовано актуальні проблеми забезпечення фінансової стабільності в сучасних умовах функціонування економіки Україні, висвітлено напрями їх вирішення. Actual problems of ensuring financial stability in the current ...
 • Пшик, Богдан Іванович; Pshyk, Bogdan (2017)
  У статті наведено характеристику основних проблем, які стримують процеси розвитку ринків небанківських фінансових послуг в Україні та обґрунтовано напрями їх вирішення. Розроблено низку практичних рекомендацій щодо вирішення ...
 • Kochuma, Inna; Кочума, Інна Юріївна; Rudenko, Mykola; Руденко, Микола Вікторович (2020-12-01)
  The determinants of social policy in the formation of the institutional environment of human development have been researched in the article and some institutional areas for improving the management of social policy, taking ...
 • Жерновий, Юрій Васильович; Zhernovyi, Yuriy; Жерновий, Костянтин Юрійович; Zhernovyi, Kostiantyn (2017)
  Запропоновано метод дослідження систем обслуговування M/E2/3/m: стандартної системи та систем з пороговою і гістерезисною стратегіями випадкового відкидання замовлень з метою управління вхідним потоком. Отримано рекурентні ...
 • Жерновий, Костянтин Юрійович; Zhernovyi, Kostiantyn (2017)
  Запропоновано метод дослідження систем обслуговування M/E2/2/m і M/E2/2/∞ - стандартних систем та систем з пороговою і гістерезисною стратегіями випадкового відкидання замовлень з метою управління вхідним потоком. Отримано ...
 • Hirna, Oleksandra; Гірна, Олександра Йосипівна; Vira, Druhova; Другова, Віра Теодорівна; Lidiia, Dudynets; Дудинець, Лідія Анатоліївна; Vernei, Olha; Верней, Ольга Євгенівна; Wawrzyniak, Dariusz; Вавриняк, Даріуш (2020-04-04)
  The study empirically confirmsthat Z-index, which combines the positive characteristics of the static asset return ratio and bankruptcy probability, can be used to determine the methodology as an indicator of the performance ...
 • Mishchenko, Svitlana; Міщенко, Світлана Володимирівна (2015)
  In the article it is researched instruments of non-cash retail payments in Ukraine, the functioning of payment infrastructure and proposed areas of regulation of payment instruments by the National Bank of Ukraine. Th ...

Search DSpace

Browse

My Account