Наукові статті та тези доповідей

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Гірченко, Тетяна Дмитрівна; Зайонц, А. В.; Girchenko, Tetiana; Zaents, Anton (2017)
  Стаття присвячена висвітленню проблеми виміру інноваційного потенціалу та його ролі у підтримці конкурентної позиції банку. Для цього застосовано метод матричного зонування Мак-Кінзі, що дозволив описати методологічні ...
 • Гірченко, Тетяна Дмитрівна; Мусій, Я. М.; Дем’яненко, А. Л.; Girchenko, Tetiana; Musiy, Iaroslav; Demyanenko, Alla (2015)
  У статті проаналізовано вплив процесів злиття і поглинання на учасників банківської системи України і результат її діяльності, зокрема результативність здійснення процесів злиття і поглинання з початку становлення банківської ...
 • Гірченко, Тетяна Дмитрівна; Стороженко, Оксана Олександрівна; Шейко, Олена Петрівна; Girchenko, Tetiana; Storozhenko, Oksana; Sheyko, Olena; Гирченко, Татьяна Дмитриевна; Стороженко, Оксана Александровна; Шейко, Елена Петровна (2017)
  У статті розглянуто роль і значення іноземного капіталу та його вплив на стратегії розвитку вітчизняних банків, їх конку рентоспроможність, фінансову стійкість банківської системи України та економічну безпеку держави у ...
 • Руденко, Микола Вікторович; Rudenko, Mykola (2021-06-30)
  У статті проведено аналіз впливу цифровізації сільськогосподарських підприємств на розвиток сільських територій. Обґрунтовано трансмісійний механізм впливу цифровізації сільськогосподарських підприємств на розвиток сільських ...
 • Діденко, Сергій Васильович; Didenko, Serhii (2019-04-11)
  Сучасна модель фінансової системи в Україні все більше набуває характерних ознак банкоцентриської моделі. Тобто в основі всього фінансового ринку провідну роль відведено банкам. The modern model of the financial ...
 • Pantielieieva, Nataliia; Пантєлєєва, Наталія Миколаївна; Krynytsia, Serhii; Криниця, Сергій Олександрович; Zhezherun, Yuliia; Жежерун, Юлія Володимирівна; Rebryk, Mykhailo; Ребрик, Михайло Андрійович; Potapenko, Liudmyla; Потапенко, Людмила Віталіївна (2018-07-12)
  The main directions, challenges, threats of digitization of the national economy of Ukraine have been considered in the paper. The attention is focused on the found weaknesses and the imperfection of the strategy and the ...
 • Чепелюк, Ганна Миколаївна; Chepeliuk, Ganna (2020-04-06)
  Банківська ліквідність відіграє суттєво впливає як на діяльність окремого банку, так і кредитної систем країни. Банк із серйозними проблемами ліквідності не виконує в повній мірі свої функції щодо обслуговування ...
 • Чепелюк, Ганна Миколаївна; Chepeliuk, Ganna (2018-04-19)
  Розвиток банківської діяльності, міграція капіталу вимагають забезпечення довіри до банків з боку бізнесу, суспільства та інших банків. Дані чинники визначають необхідність створення і функціонування механізмів, ...
 • Пантєлєєва, Наталія Миколаївна; Pantielieieva, Nataliia; Бондар, Жанна Богданівна; Bondar, Zhanna (2021-06-01)
  В статті обгрунтовано значення альтернативних валют у формуванні грошового плюралізму, наявність сильної кореляції між їх виникненням і розвитком та економічними кризами, науково-технічним прогресом і глобальними трендами. ...
 • Фоміна, О. В.; Сопко, Валерія Василівна; Августова, О. О.; Fomina, O.; Sopko, Valeriia; Аvhustova, O. (2020)
  У статті систематизовано наукові підходи до поняття «платоспроможність». Визначено, що ототожнювати платоспроможність та ліквідність підприємства є недоречним. Окреслено основні ознаки платоспроможності підприємства. ...
 • Підвисоцька, Людмила Ярославівна; Копитько, Тетяна Юріївна; Pidvysotska, Liudmyla; Kopytko, Tetiana (2020)
  Критичний аналіз нормативних актів, які регулюють консервацію основних засобів. Алгоритм проведення консервації основних засобів в умовах пандемії COVID-19 для вітчизняних підприємств. A critical analysis of regulations ...
 • Підвисоцька, Людмила Ярославівна; Устік, Микита; Pidvysotska, Liudmyla; Ustik, Mykyta (2020)
  Впровадження корпоративної соціальної відповідальності, управління корпораціями з урахуванням соціального дистанціювання та складання звітності зі сталого розвитку на тлі пандемії COVID-19, вимагає від підприємств суттєвих ...
 • Копитько, Тетяна Юріївна; Підвисоцька, Людмила Ярославівна; Kopytko, Tetiana; Pidvysotska, Liudmyla; Копытько, Татьяна Юрьевна; Подвысоцкая, Людмила Ярославовна (2020)
  В статті досліджено питання щодо операцій оренди основних засобів, посилаючись на міжнародну практи¬ку та набутий вітчизняний досвід суб’єктів господарювання. Проаналізовано нормативно законодавчі положення щодо операцій ...
 • Жеребило, Ірина Владиславівна; Сарахман, Оксана Миколаївна; Шурпенкова, Руслана Казимирівна; Zherebylo, Iryna; Sarakhman, Oksana; Shurpenkova, Ruslana (2021)
  Податкова політика України, як основний напрям реалізації її фінансової діяльності, є ключовим чинником державотворення. Регулювання соціальної сфери засобами податкової політики є одним із найважливіших напрямів державного ...
 • Карпяк, Ілона Тарасівна; Karpiak, Ilona; Пилявка, Марта Володимирівна; Pyliavka, Marta; Шурпенкова, Руслана Казимирівна; Shurpenkova, Ruslana (2020-04-02)
  Управлінський облік займає особливе місце у фінансовій системі компанії. Не менш важливими є управління інструменти бухгалтерського обліку. Management accounting holds a special place in the financial system of the ...
 • Карпяк, Ілона Тарасівна; Karpiak, Ilona; Пилявка, Марта Володимирівна; Pyliavka, Marta; Голуб, Оксана Ростиславівна; Holub, Oksana (2020-04-02)
  Проблемні активи комерційних банків є однією з ключових проблем сучасна банківська система. Проблемні позики - це ті, під які один або кілька платежі не були здійснені вчасно, ринкова вартість застави значно зменшився, і ...
 • Грудзевич, Уляна Ярославівна; Grudzevuch, Uljana; Руденко, Зоряна Михайлівна; Rudenko, Zoryana; Сідельник, Олена Петрівна; Sidelnyk, Olena (2021-03-08)
  Стаття присвячена актуальним питанням діяльності міжнародних рейтингових агентств в умовах фінансових та економічних криз. Прокласифіковано види рейтингів та прогнозів які встановлюють міжнародні рейтин- гові агентства ...
 • Карпяк, Ілона Тарасівна; Karpiak, Ilona; Вознюк, Микола Андрійович; Voznyuk, Mykola (2020-04-02)
  У реальній ситуації проблема інвестування в конкретний проект може бути дуже важким. Показані дослідження зарубіжної практики прийняття інвестиційних рішень, що більшість західних компаній використовують кілька методів ...
 • Карпяк, Ілона Тарасівна; Karpiak, Ilona; Пилявка, Марта Володимирівна; Pyliavka, Marta; Sarakhman, Oksana; Сарахман, Оксана Миколаївна (2021-04-08)
  Ринок міжбанківського кредитування є важливою складовою національної фінансовий ринок, який циркулює тимчасово вільні кошти банківських установ в Росії форма короткострокових позик, наданих однією фінансовою установою іншій ...
 • Карпяк, Ілона Тарасівна; Karpiak, Ilona; Танчак, Ярина Андріївна; Tanchak, Yaryna (2021-03-29)
  У тезах доповіді проведений аналіз розвитку медичного страхування в Україні. Дослідження ринку страхування життя є вагомим та важливим в соціально-економічному житті держави. Якщо розглядати із соціальної точки зору, то ...

View more