тези доповідей

 

Recent Submissions

 • Дем'яненко, А.Л.; Гірченко, Тетяна Дмитрівна; Demianenko, A.; Girchenko, Tetiana (2018-02-23)
  Для ефективної діяльності та розвитку країни необхідне економічне підґрунтя, яким виступає послідовна, прозора та зрозуміла стратегія банківської системи країни. Стратегія розвитку банківської системи країни є невід’ємною ...
 • Гірченко, Тетяна Дмитрівна; Дем'яненко, А.Л.; Girchenko, Tetiana; Demianenko, A. (2017-10-27)
  У загальному вигляді під банківською системою розуміється сукупність різних видів банків та банківських інститутів, які беруть участь у мобілізації коштів і надають різноманітні банківські послуги населенню та юридичним ...
 • Гірченко, Тетяна Дмитрівна; Вовчак, Ольга Дмитрівна; Кухарук, Надія; Girchenko, Tetiana; Vovchak, Olha; Kuharuk, Nadiia (2015-07-01)
  В умовах низьких поточних кредитних рейтингів України, проведення перемовин про реструктуризацію державного боргу, всеохоплюючої фінансово-економічної кризи, в якій Україна знаходиться останні роки, діяльність Національного ...
 • Гірченко, Тетяна Дмитрівна; Колєснікова, Л.Л.; Girchenko, Tetiana; Koliesnikova, L. (2020-11-19)
  Використання науково розроблених рекомендацій щодо застосування інструментів управління персональними фінансами з метою оптимального розподілу доходів та витрат грошових коштів у домогосподарствах для їх збереження, ...
 • Гірченко, Тетяна Дмитрівна; Семенюк, Іван; Гірченко, Людмила; Girchenko, Tetiana; Semeniuk, Ivan; Girchenko, Liudmyla (2020-11-05)
  Процес становлення сучасної цифрової економіки у світі пройшов довгий шлях розвитку через промислові революції, наукові відкриття та створення технологічної інфраструктури. Перше поняття використання технологій в економічній ...
 • Шейко, Олена Петрівна; Sheiko, Olena (2017-03)
  Невід’ємним елементом розвитку вітчизняної банківської системи стала присутність у ній іноземного банківського капіталу, оскільки іноземні інвестори вкладають у національну економіку не лише власні капітали, але й сприяють ...
 • Стороженко, Оксана Олександрівна; Гірченко, Тетяна Дмитрівна; Storozhenko, Oksana; Girchenko, Tetiana (2017-03)
  За результатами досліджень багатьох провідних консалтингових компаній, у третьому тисячолітті значення «нетрадиційних» фінансових взаємовідносин між клієнтами неухильно зростатиме. Упровадження нових технологій у практику ...
 • Гірченко, Тетяна Дмитрівна; Кузнєцов, О. Ю.; Girchenko, Tetiana; Kuznietsov, O. (2015-11)
  Проблема антикризового регулювання банківської діяльності набула особливої актуальності в останнє десятиліття у зв’язку з глобалізацією фінансових ринків і зростанням нестабільності у фінансово-банківській сфері. За останні ...
 • Любенко, Андрій Миколайович; Шурпенкова, Руслана Казимирівна; Сарахман, Оксана Миколаївна; Lyubenko, Andriy; Shurpenkova, Ruslana; Sarakhman, Oksana (2021)
  Система стратегічного управлінського обліку повинна бути побудована так, щоб забезпечити підприємство інформацією, що задовольнятиме умови прийняття стратегічних рішень, причому самі умови можуть змінюватися в міру ...
 • Amirova, R. I.; Kalaytan, T. V.; Shurpenkova, Ruslana; Шурпенкова, Руслана Казимирівна (2020)
  Поставлені цілі досягаються шляхом вирішення завдань оперативного контролю в сфері інновацій, включаючи поточне планування, реалізацію конкретних проектів та забезпечення необхідних можливостей. Тому основним завданням ...
 • Шурпенкова, Руслана Казимирівна; Shurpenkova, Ruslana (2020-11-05)
  Податковий менеджмент є найважливішою складовою фінансового планування на підприємстві. Оскільки, фінансова стійкість підприємства, залежить від належно організованого податкового менеджменту, адже він забезпечує узгодженість ...
 • Шурпенкова, Руслана Казимирівна; Сарахман, Оксана Миколаївна; Shurpenkova, Ruslana; Sarakhman, Oksana (2020-10-09)
  Регулювання соціальної сфери за допомогою податкової політики розглядається як один із найважливіших напрямів державного регулювання, насамперед, в умовах нестабільної економіки. Проаналізовано ключові напрямки державної ...
 • Shurpenkova, Ruslana; Sarakhman, Oksana; Шурпенкова, Руслана Казимирівна; Сарахман, Оксана Миколаївна (2020)
  Основним завданням для підприємств є організація системи правильного та своєчасного встановлення інструментів податкового планування. В рамках цієї системи необхідно розробити схеми оптимальної структури організації ...
 • Гаряга, Леся Олегівна; Gariaga, Lesia (2021-04-13)
  У тезах досліджено трансформацію регулювання діяльності небанківських фінансових установ на фінансовому ринку України. The thesis examines the transformation of regulation of non-bank financial institutions in the ...
 • Rudenko, Mykola; Руденко, Микола Вікторович; Kryvoruchko, Vladyslav; Криворучко, Владислав Олександрович (2021-06-11)
  The article actualizes the problem of the development of higher education institutions in the conditions of knowledge economy formation. The need to create a knowledge management system, its constituent elements, and key ...
 • Танцюра, Маргарита Михайлівна; Tantsyura, Margarita (2021-06-03)
  Проведено аналіз проблем ефективності мотивації персоналу в банківських установах. Виявлено високу значимість не просто людського ресурсу, а ефективно діючої людини. Визначено, що за рахунок збільшення внутрішньої ефективності ...
 • Будник, Ілія Ігоревич; Budnyk, Ilya (2021-04-28)
  Проведено аналіз залучення прямих іноземних інвестиції в економіку України. Виявлено основні проблеми та перспективи розвитку. Запропоновано здійснювати політику стимулювання зростання обсягів інвестицій і окреслено основні ...
 • Діденко, Сергій Васильович; Didenko, Serhii (2019-04-11)
  Сучасна модель фінансової системи в Україні все більше набуває характерних ознак банкоцентриської моделі. Тобто в основі всього фінансового ринку провідну роль відведено банкам. The modern model of the financial ...
 • Чепелюк, Ганна Миколаївна; Chepeliuk, Ganna (2020-04-06)
  Банківська ліквідність відіграє суттєво впливає як на діяльність окремого банку, так і кредитної систем країни. Банк із серйозними проблемами ліквідності не виконує в повній мірі свої функції щодо обслуговування ...
 • Чепелюк, Ганна Миколаївна; Chepeliuk, Ganna (2018-04-19)
  Розвиток банківської діяльності, міграція капіталу вимагають забезпечення довіри до банків з боку бізнесу, суспільства та інших банків. Дані чинники визначають необхідність створення і функціонування механізмів, ...

View more