Browsing тези доповідей by Title

Sort by: Order: Results:

 • Костирко, Руслан Олександрович; Kostyrko, Ruslan; Жумабекова, Гаухар Жунусовна; Zhumabekova, Gauhar; Аманова, Гульнар Дюсенбаевна; Amanova, Gulnar (Al-Farabi Kazakh National University, 2018)
  В стaтті розглянуто основні підходи до формування фінaнсової звітності відповідно до вимог Міжнaродних стaндaртів фінaнсової звітності і можливістю використання цих підходів при складанні фінaнсовой звітності компанії. ...
 • Kamynin, Oleksandr; Serdiukova, Olha (Видавництво "Молодий вчений", 2018)
 • Sloboda, Larysa; Слобода, Лариса Ярославівна (2020-05-05)
  This research consists of a general analysis of the benefits and requirements to obtain the e-money institution license in the European Union countries. The author outlines the main analytical trends and regulatory issues ...
 • Sloboda, Larysa; Слобода, Лариса Ярославівна (2020-05-21)
  This research consists of a general analysis of the benefits and requirements to obtain the e-money institution license in the European Union countries. An analysis of the digital remittance transactions conducted by the ...
 • Семенченко, Тамара Олександрівна; Semenchenko, Tamara; Черняк, Лариса Іванівна; Cherniak, Larysa (Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, 2017)
 • Rudenko, Mykola; Руденко, Микола Вікторович; Kryvoruchko, Vladyslav; Криворучко, Владислав Олександрович (2021-06-11)
  The article actualizes the problem of the development of higher education institutions in the conditions of knowledge economy formation. The need to create a knowledge management system, its constituent elements, and key ...
 • Sloboda, Larysa; Слобода, Лариса Ярославівна; Demianyk, Oleхsandr; Дем’яник, Олександр Миколайович (2020-02-11)
  The aim of the study is to outline the main trends, problems, and risks that should be addressed through cooperation between fintech companies and banks at the current stage of international financial market development. ...
 • Amirova, R. I.; Kalaytan, T. V.; Shurpenkova, Ruslana; Шурпенкова, Руслана Казимирівна (2020)
  Поставлені цілі досягаються шляхом вирішення завдань оперативного контролю в сфері інновацій, включаючи поточне планування, реалізацію конкретних проектів та забезпечення необхідних можливостей. Тому основним завданням ...
 • Semko, Nadiia; Семко, Надія Михайлівна; Horodetska, Natalia; Городецька, Наталія Григорівна; Havryshkiv, Natalia (2019)
  The article deals with the peculiarities of translation of professional texts, and the basic requirements to it. Attention is drawn to some of the difficulties of translation, including the translation of attributive ...
 • Voznyuk, Mykola; Вознюк, Микола Андрійович; Bohiv, Roman; Богів, Роман Євгенович (Scientific Publishing Center ―Sci-conf.com.ua‖, 2020-05-20)
  У статті висвітлено поняття терміну «ризик людських ресурсів». Обговорено необхідність врахування позитивних та негативних наслідків ризиків людських ресурсів. Представлено класифікацію ризиків людських ресурсів, відповідно ...
 • Шурпенкова, Руслана Казимирівна; Shurpenkova, Ruslana (2016)
  System finansowy można definiować jako zbiór rynków, instytucji, przepisów ustawowych, regulacji i technik, dzięki którym przedmiotem obrotu są obligacje, akcje i inne papiery wartościowe, określane są stopy procentowe ...
 • Сулима, Мар’яна Олександрівна; Грищенко, К. В.; Sulyma, Maryana; Hryshchenko, K. (2019)
  У зв’язку зі змінами законодавства з оплати праці зростає актуальність питань покращення організації розрахунків з оплати праці на підприємстві та визначення заходів щодо вдосконалення обліково-аналітичного забезпечення, ...
 • Шурпенкова, Руслана Казимирівна; Сарахман, Оксана Миколаївна; Shurpenkova, Ruslana; Sarakhman, Oksana (2019)
  Досліджено ефективність зовнішньоекономічної діяльності підприємств, яка надає можливість здійснити комплексний аналіз будь-якого виду зовнішньоекономічних операцій. The efficiency of foreign economic activity of ...
 • Шурпенкова, Руслана Казимирівна; Shurpenkova, Ruslana (2018)
  Правильність вибраних для аналізу показників бізнесу направляють ваші дії, стимулюють правильну поведінку вашої команди і допомагають вашому проекту правильно розвиватися. The right choice for analyzing business performance ...
 • Сулима, Мар’яна Олександрівна; Sulyma, Maryana (2020)
  В усіх країнах світу податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) є основним джерелом поповнення бюджету. ПДФО належить до числа загальнодержавних податків. Порядок його адміністрування регулюється розділом IV Податкового кодексу ...
 • Шурпенкова, Руслана Казимирівна; Shurpenkova, Ruslana (2019)
  Розглянуто основні проблеми аналізу фінансової стійкості суб'єктів господарювання в сучасних умовах, визначено напрямки їх вирішення. The main problems of the analysis of financial stability of subjects of management in ...
 • Сарахман, Оксана Миколаївна; Sarakhman, Oksana; Шурпенкова, Руслана Казимирівна; Shurpenkova, Ruslana (2018)
  У статті розглядаються переваги та недоліки застосування платіжних карток на ринку послуг. У результаті проведених досліджень нами розглянуто і проаналізовано сучасний стан існування ринку платіжних карток в Україні. Акцент ...
 • Шурпенкова, Руслана Казимирівна; Shurpenkova, Ruslana; Демко, Ірина Іванівна; Demko, Irina (2018)
  У статті розглядаються законодавчі та теоретичні основи фінансового аналізу в аудиті, аналізується роль та завдання фінансового аналізу в залежності від мети його використання. The article examines the legislative and ...
 • Хомуляк, Тарас Ігорович; Homulyak, Taras (2018)
  Проаналізовано основні тенденції в інноваційному розвитку підприємств сфери послуг. Розглянуто механізм інноваційного розвитку цієї галузі та його структуру. Запропоновано оптимізовувати управління інноваціями починаючи ...
 • Гірченко, Тетяна Дмитрівна; Кузнєцов, О. Ю.; Girchenko, Tetiana; Kuznietsov, O. (2015-11)
  Проблема антикризового регулювання банківської діяльності набула особливої актуальності в останнє десятиліття у зв’язку з глобалізацією фінансових ринків і зростанням нестабільності у фінансово-банківській сфері. За останні ...

Search DSpace


Browse

My Account