Browsing тези доповідей by Title

Sort by: Order: Results:

 • Semko, Nadiia; Семко, Надія Михайлівна; Horodetska, Natalia; Городецька, Наталія Григорівна; Havryshkiv, Natalia (2019)
  The article deals with the peculiarities of translation of professional texts, and the basic requirements to it. Attention is drawn to some of the difficulties of translation, including the translation of attributive ...
 • Voznyuk, Mykola; Вознюк, Микола Андрійович; Bohiv, Roman; Богів, Роман Євгенович (Scientific Publishing Center ―Sci-conf.com.ua‖, 2020-05-20)
  У статті висвітлено поняття терміну «ризик людських ресурсів». Обговорено необхідність врахування позитивних та негативних наслідків ризиків людських ресурсів. Представлено класифікацію ризиків людських ресурсів, відповідно ...
 • Шурпенкова, Руслана Казимирівна; Shurpenkova, Ruslana (2016)
  System finansowy można definiować jako zbiór rynków, instytucji, przepisów ustawowych, regulacji i technik, dzięki którym przedmiotem obrotu są obligacje, akcje i inne papiery wartościowe, określane są stopy procentowe ...
 • Сулима, Мар’яна Олександрівна; Грищенко, К. В.; Sulyma, Maryana; Hryshchenko, K. (2019)
  У зв’язку зі змінами законодавства з оплати праці зростає актуальність питань покращення організації розрахунків з оплати праці на підприємстві та визначення заходів щодо вдосконалення обліково-аналітичного забезпечення, ...
 • Шурпенкова, Руслана Казимирівна; Сарахман, Оксана Миколаївна; Shurpenkova, Ruslana; Sarakhman, Oksana (2019)
  Досліджено ефективність зовнішньоекономічної діяльності підприємств, яка надає можливість здійснити комплексний аналіз будь-якого виду зовнішньоекономічних операцій. The efficiency of foreign economic activity of ...
 • Шурпенкова, Руслана Казимирівна; Shurpenkova, Ruslana (2018)
  Правильність вибраних для аналізу показників бізнесу направляють ваші дії, стимулюють правильну поведінку вашої команди і допомагають вашому проекту правильно розвиватися. The right choice for analyzing business performance ...
 • Сулима, Мар’яна Олександрівна; Sulyma, Maryana (2020)
  В усіх країнах світу податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) є основним джерелом поповнення бюджету. ПДФО належить до числа загальнодержавних податків. Порядок його адміністрування регулюється розділом IV Податкового кодексу ...
 • Шурпенкова, Руслана Казимирівна; Shurpenkova, Ruslana (2019)
  Розглянуто основні проблеми аналізу фінансової стійкості суб'єктів господарювання в сучасних умовах, визначено напрямки їх вирішення. The main problems of the analysis of financial stability of subjects of management in ...
 • Сарахман, Оксана Миколаївна; Sarakhman, Oksana; Шурпенкова, Руслана Казимирівна; Shurpenkova, Ruslana (2018)
  У статті розглядаються переваги та недоліки застосування платіжних карток на ринку послуг. У результаті проведених досліджень нами розглянуто і проаналізовано сучасний стан існування ринку платіжних карток в Україні. Акцент ...
 • Шурпенкова, Руслана Казимирівна; Shurpenkova, Ruslana; Демко, Ірина Іванівна; Demko, Irina (2018)
  У статті розглядаються законодавчі та теоретичні основи фінансового аналізу в аудиті, аналізується роль та завдання фінансового аналізу в залежності від мети його використання. The article examines the legislative and ...
 • Хомуляк, Тарас Ігорович; Homulyak, Taras (2018)
  Проаналізовано основні тенденції в інноваційному розвитку підприємств сфери послуг. Розглянуто механізм інноваційного розвитку цієї галузі та його структуру. Запропоновано оптимізовувати управління інноваціями починаючи ...
 • Гірченко, Тетяна Дмитрівна; Кузнєцов, О. Ю.; Girchenko, Tetiana; Kuznietsov, O. (2015-11)
  Проблема антикризового регулювання банківської діяльності набула особливої актуальності в останнє десятиліття у зв’язку з глобалізацією фінансових ринків і зростанням нестабільності у фінансово-банківській сфері. За останні ...
 • Гаряга, Леся Олегівна; Gariaga, Lesia; Нечепоренко, Андрій Олександрович; Necheporenko, Andrii (2021-11-17)
  Досліджено особливості антикризового управління в умовах цифровізації економіки. Виділено ключові системи антикризового управління в межах підприємства та розписано складові кожної з підсистем. Peculiarities of anti-crisis ...
 • Кліпа, Іван Анатолійович; Klipa, Ivan (КНЕУ, 2017)
  Зроблено порівняльний аналіз взаємозв’язка між кінцевим споживанням домашніх господарств та економічним зростанням Interraction between final consumption of households and economic groth: comparative analysis is given
 • Руденко, Микола Вікторович; Rudenko, Mykola; Лащ, Аліна Іванівна; Lash, Alina (2019)
  У роботі досліджено проблему формування сучасних викликів до вітчизняних підприємств в умовах розвитку цифрової економіки. Доведено, що цифровізація економіки є рушійною силою, що спонукає до впровадження інформаційно-ко ...
 • Криниця, Сергій Олександрович; Krynytsia, Sergii; Бартош, Ольга Михайлівна; Bartosh, Olga (2020-06-01)
  Новації у сфері ІТ – технологій впроваджують нові платіжні засоби в грошову систему. На ринку появилася і активно використовується в обігу цифрова валюта (криптовалюта). Innovations in the field of IT- technologies introduce ...
 • Сарахман, Оксана Миколаївна; Sarakhman, Oksana; Мороз, Любов Володимирівна; Moroz, Love (2014)
  Освещены основные вопросы влияния проблемных кредитов на деятельность банковского учреждения Висвітлено основні питання впливу проблемних кредитів на діяльність банківської установи The main issues of the influence of ...
 • Чепелюк, Ганна Миколаївна; Chepeliuk, Ganna (2018-04-19)
  Розвиток банківської діяльності, міграція капіталу вимагають забезпечення довіри до банків з боку бізнесу, суспільства та інших банків. Дані чинники визначають необхідність створення і функціонування механізмів, ...
 • Андросенко, Олена Олексіївна; Androsenko, Olena (2015-12-21)
  Досліджено особливості технології та організації виробництва з метою виокремлення проблем і побудови перспектив розвитку підприємств кондитерської галузі. Узагальнено найважливіші виробничо-технічні й організаційні фактори, ...
 • Андросенко, Олена Олексіївна; Androsenko, Olena (2015-12-21)
  Досліджено особливості технології та організації виробництва з метою виокремлення проблем і побудови перспектив розвитку підприємств кондитерської галузі. Узагальнено найважливіші виробничо-технічні й організаційні фактори, ...

Search DSpace


Browse

My Account